AML dla Radców Prawnych i Adwokatów

AML dla Radców Prawnych i Adwokatów

Praktyczne szkolenie + Certyfikat + dostarczenie procedur z AML dla Radców Prawnych, Adwokatów i innych podmiotów obowiązanych. 2-letni dostęp do platformy szkoleniowej. Termin: 8 października 2021 r.

Podstawowy pakiet 3 szkoleń z AML za 299 zł + VAT 23%

Pakiet AML Otrzymasz trzy szkolenia on-line:Co zawiera cena?
1. Pierwsze szkolenie„Nowe obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, potocznie nazywanej AML” w tym "Szkolenie z oceny ryzyka – jak przygotować i przeprowadzić ocenę ryzyka?". 5 godzin szkolenia Tak - Pakiet AML (materiały szkoleniowe, teoretyczne i praktyczne, procedury, narzędzia, prezentacje) + uaktualnienie procedur
2. Drugie szkolenie Uzupełniajace szkolenie z AML dla podmiotów obowiązanych. Szkolenie z zasad Compliance wynikających z AML i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzm. Od 2 do 4 godz. szkolenia Tak - Pakiet AML (materiały szkoleniowe, teoretyczne i praktyczne, procedury, narzędzia, prezentacje) + uaktualnienie procedur
3. Trzecie szkolenie Uzupełniajace szkolenie z ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa Od 2 do 4 godz. szkolenia. Tak - Pakiet AML (materiały szkoleniowe, teoretyczne i praktyczne, procedury, narzędzia, prezentacje) + uaktualnienie procedur
Przez okres 6 miesięcy Otrzymasz uaktualnianie procedur AML. Uaktualnienie polega na tym, że jeżeli zajdzie potrzeba nowych (innych) zapisów to prześlemy uaktualnione procedury AML.
Pamiętaj, że samodzielnie wdrażasz procedury, my nie wypełniamy za Ciebie tych dokumentów.
Tak - Pakiet AML (materiały szkoleniowe, teoretyczne i praktyczne, procedury, narzędzia, prezentacje) + uaktualnienie procedur
 Cena razem za trzy szkolenia 299 zł + VAT 23% - jedna osoba
   
Praktyczne warsztaty on-line z AMLOtrzymasz dwa warsztaty on-line:Co zawiera cena?
1. Warsztat on-line 2 godz. warsztatu on-line w piątki od god. 11:00 do godz. 13:00Tak - Pakiet AML jw. + dwa warsztaty + uaktualnienie procedur
2. Warsztat on-line 2 godz. warsztatu on-line w piątki od god. 11:00 do godz. 13:00Tak - Pakiet AML jw. + dwa warsztaty + uaktualnienie procedur
Przez okres 6 miesięcy Otrzymasz uaktualnianie procedur AML. Uaktualnienie polega na tym, że jeżeli zajdzie potrzeba nowych (innych) zapisów to prześlemy uaktualnione procedury AML.Tak - Pakiet AML jw. + dwa warsztaty + uaktualnienie procedur
 Cena razem za trzy szkolenia + trzy warsztaty AML 499 zł + VAT 23% - jedna osoba
   
Praktyczne wsparcie przez okres 3 miesięcyOtrzymasz wsparcie naszych ekspertów przez okres 3 miesięcyCo zawiera cena?
Wsparcie naszego IOD - Inspektora Ochrony DanychOtrzymasz wsparcie Inspektora Ochrony Danych, aby lepiej przygotować się do obowiązków wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w związku z przechowywaniem dokumentów i ochroną danych osobowych. Tak - Pakiet AML jw. + dwa warsztaty + uaktualnienie procedur+ wsparcie IOD + Compliance officer
Wsparcie naszego -  Compliance officerOtrzymasz wsparcie Compliance officer, aby lepiej przeprowadzić ocenę ryzyka, wdrożyć procedury w biurze. Tak - Pakiet AML jw. + dwa warsztaty + uaktualnienie procedur+ wsparcie IOD + Compliance officer
Przez okres 6 miesięcy Otrzymasz uaktualnianie procedur AML. Uaktualnienie polega na tym, że jeżeli zajdzie potrzeba nowych (innych) zapisów to prześlemy uaktualnione procedury AML.Tak - Pakiet AML jw. + dwa warsztaty + uaktualnienie procedur+ wsparcie IOD + Compliance officer
 Cena razem za trzy szkolenia + dwa warsztaty AML + praktyczne wsparcie IOD i Compliance officer (3 miesiące wsparcia)990 zł + VAT 23% - jedna osoba
Dwuletni abonament na platformie szkoleniowej lub do czasu skorzystania z ww. pakietu szkoleń i/lub warsztatów.

Zapraszamy na cykl szkoleń z AML, Compliance i ochrony sygnalistów. Praktycznie przybliżamy i pomagamy, jak wdrożyć wewnętrzne procedury podmiotów obowiązanych.

Poznaj nowe przepisy dla podmiotów obowiązanych » jednym z nowych obowiązków jest szkolenie z AML»  zgodnie z art. 52., aby uniknąć kar administracyjnych określonych w art. 147. ust. 1 pkt 9) i 10) „ustawy AML”.

AML to skrót od frazy Anti-Money Laundering, która dotyczy wszystkich działań podejmowanych przez organizacje świadczące usługi finansowe, mających na celu wyeliminowanie zjawiska prania brudnych pieniędzy.

Zapraszamy na cykl praktycznych szkoleń, które zostaną przeprowadzone on-line. Zgłoś się na szkolenie w dniu 8 października 2021 r. , od godz. 10:00 do godz. 15:00. Serdecznie zapraszamy!

  • Udział w szkoleniu pt. „Nowe obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, potocznie nazywanej AML”.
  • Prezentacja szkoleniowa PPT + procedury i narzędzia w formacie Excel, Word, PDF i certyfikat w PDF.
  • Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej - procedura AML, (Anti-money laundering) + załączniki.
  • Procedura oceny ryzyka - zgodnie z ustawą AML i najlepszymi rekomendacjami branżowymi
  • Procedura KYC, (Know Your Customer).
  • Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości.
  • Procedura dotyczący zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  • Uczestnicy szkolenia otrzymają przykładowe polityki, procedury, procesy i środki kontroli wewnętrznej AML.
  • Dokumenty i narzędzia potrzebne do indywidualnego wdrożenia AML.
  • 2 letni ABONAMENT na platformie szkoleniowej Akademii AML, szkolenia on-line: www.ochronasygnalistow.com.pl

Program szkolenia. Po szkoleniu wszyscy uczestniczy otrzymają kompleksowe procedury do wdrożenia AML.

1. Radcy prawni, adwokaci, notariusze i inne podmioty jako instytucje obowiązane.
2. Nowe obowiązki dla właścicieli i kadry zarządzającej z zakresu AML, ochrony sygnalistów i ochrony danych osobowych.
3. Ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wynikająca z nowelizacji ustawy.
4. Środki bezpieczeństwa finansowego.
5. Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej + załączniki, ponad 20 stron.
6. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
7. Procedura ustalania beneficjenta rzeczywistego, w tym jako osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
8. Raportowanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
9. Sankcje administracyjne i sankcje karne za nieprzestrzeganie przepisów AML.
10. Zasady dotyczące przechowywania kopii dokumentów i informacji.
11. Zasady ochrony sygnalistów.
12. Zasady ochrony danych osobowych sygnalistów.
13. Jak wdrożyć wewnętrzny anonimowy kanał dla sygnalistów?
14. Prezentacja platformy IT dla sygnalistów.
15. Blok - pytania i odpowiedzi.

Pakiet AML. Termin pierwszego szkolenia: 8 października 2021 r., godz.: 10:00-15:00. Cena dla 1 osoby: 299 zł + VAT 23%, jest to cena razem cyklu szkoleń dla jednej osoby. Serdecznie zapraszamy!

Udział w cyklu szkoleń (terminy szkoleń będą elastyczne, szkolenia będą powtarzane w wielu terminach). Tematy szkoleń;
1. Szkolenie z AML dla podmiotów obowiązanych. Szkolenie z zasad Compliance wynikających z AML i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Szkolenie z oceny ryzyka – jak przygotować i przeprowadzić ocenę ryzyka?
3. Szkolenie z ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa.
4. Szkolenie z nowej ustawy antykorupcyjnej i ewentualnego projektu o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Prześlij zgłoszenie na szkolenie. W celu wystawienia faktury prosimy o przesłanie danych firmy (nazwa rejestrowa, pełny adres i NIP).

[contact-form-7 id="161" title="Kontakt PL"]
Prelegent: Marek Rębisz, MBA, Chief compliance officer

Prelegent: prawnik Marek Rębisz, MBA, Chief compliance officer (CCO). Długoletni praktyk, audytor, który pełni funkcje w wielu firmach jako IOD oraz Compliance officer. Aktualnie przygotowujący przewód doktorski z prawa w zakresie wdrożenia ochrony sygnalistów i systemu AML oraz Compliance w podmiotach gospodarczych. Absolwent Master of Business Administration dla Kadr HR na Akademii Koźmińskiego, absolwent studiów podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

"Fundacja Wsparcie Rolnika POLSKA ZIEMIA serdecznie dziękuje Prezesowi P. Markowi Rębiszowi, człowiekowi z charyzmą za profesjonalne przeprowadzenie szkolenia dnia 04.07.2018 r. z zakresu ochrony danych osobowych i zapewnienie na nim serdecznej atmosfery. Szczególnie rekomendujemy RODO Security Polska jako godnego zaufania, rzetelnego i solidnego partnera do współpracy z gwarancją wysokiej jakości usług".

Z poważaniem

Elżbieta Górnik

Wiceprezes Zarządu

Polecamy nasz interdyscyplinarny zespół do indywidualnego wdrożenia AML.

Zespół Whistleblower Security Europe tworzą: Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych, Compliance officer, prawnicy, adwokaci, radcy prawni, informatycy z zakresu bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, doświadczeni praktycy i szkoleniowcy w zakresie wdrażania Compliance i ochrony danych osobowych.

Skutecznie wdrożymy dla Twojej organizacji AML i system ochrony sygnalistów.

© Wszystkie prawa zastrzeżone