Czy aplikacja „kanału wewnętrznego” jest zgodna z projektem ustawy o ochronie sygnalistów?

Tak, nasza aplikacja jest zgodna z założeniami projektu ustawy o ochronie sygnalistów, oraz jest zgodna z wymogami dyrektywy o ochronie sygnalistów. Aplikacja jest również zgodna z wymogami normy ISO 27001. Aplikacja jest zgodna z wymogami cyberbezpieczeństwa, jest zgodna z wymogami dyrektywy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych. Aplikacja jest poddawana audytom informatycznym.