Czy jest obowiązek przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Dyrektywą 2019/1937?

Tak, realizujemy szkolenia w zakresie wdrożenia i ochrony sygnalistów.
Jednym z nowych obowiązków dla organizacji jest przejście „specjalistycznego szkolenia” dla osób w organizacji, które będą obsługiwać kanały zgłaszania nieprawidłowości (Artykuł 12, ust. 5 „Członkowie personelu, o których mowa w ust. 4, przechodzą specjalne szkolenie z zakresu rozpatrywania zgłoszeń.”).