Czy wdrażają Państwo kompleksowe wdrożenie ochrony sygnalistów zgodnie z Dyrektywą 2019/1937?

TAK, wdrażamy kompleksowo ochronę sygnalistów.
Ochrona „sygnalistów” to nowe obowiązki dla organizacji (prywatnych i publicznych) pod rygorem sankcji karnych. W dniu 7 października 2019 r. Rada Unii Europejskiej oficjalnie przyjęła nową dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa unijnego. Dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26 listopada 2019 r. i weszła w życie w dniu 17 grudnia 2019 r.