Dlaczego muszą być tworzone bezpieczne kanały zgłaszania nieprawidłowości?

Dyrektywa nakazuje tworzenie bezpiecznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości. Mają to być kanały zarówno wewnątrz organizacji (prywatnych lub publicznych), jak i kanały skierowane do organów publicznych. Nowe przepisy dają też sygnalistom dużą ochronę przed odwetem i zobowiązują organy krajowe do odpowiedniego informowania obywateli i szkolenia urzędników publicznych oraz pracowników organizacji, jak postępować w przypadku sygnalizacji nieprawidłowości.