Jak szybko należy odpowiedzieć na zgłoszenia sygnalistów?

Zobowiązanie władz i firm do informacji zwrotnej: przepisy przewidują obowiązek reakcji na zgłoszenia sygnalistów i podjęcia działań następczych w ciągu 3 miesięcy (ewentualnie 6 miesięcy w należycie uzasadnionych przypadkach dla kanałów zewnętrznych).