Jaki jest cel wdrożenia Dyrektywy 2019/1937 oraz jaki zakres przedmiotowy obejmuje?

Celem dyrektywy jest zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony osobom, które publicznie ujawniają informacje o naruszeniach nabytych w kontekście ich działalności zawodowej (zwanymi “osobami zgłaszającymi” lub “informatorami” tj. „sygnalista” z ang. whistleblower).
Zgodnie z Artykułem 2 zakres przedmiotowy dyrektywy obejmuje;
– zamówienia publiczne;
– usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
– bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
– bezpieczeństwo transportu;
– ochrona środowiska;
– ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
– bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;
– zdrowie publiczne;
– ochrona konsumentów;
– ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych (jest to dodatkowa tarcza ochrona uzupełniająca GDPR / RODO).

Więcej informacji w zakresie przedmiotowym zawarte jest dyrektywie w Załączniku – Część I oraz Część II.UE zagwarantuje sygnalistom dużą ochronę w szeregu sektorów, m.in. w dziedzinie zamówień publicznych, usług finansowych, walki z praniem pieniędzy, bezpieczeństwa produktów i transportu, publicznego oraz ochrony konsumentów oraz ochrony prywatności i danych osobowych