Jaki jest zakres stosowania Dyrektywy 2019/1937?

Dyrektywa wprowadza bardzo szeroki zakres: nowe przepisy dotyczą takich dziedzin jak zamówienia publiczne, usługi finansowe, zapobieganie praniu pieniędzy, zdrowie publiczne itp. Dla pewności prawa w załączniku do dyrektywy znalazła się lista wszystkich aktów prawnych UE nią objętych. Państwa członkowskie mogą podczas wdrażania nowych przepisów wykraczać poza tę listę