Jaki jest zakres przedmiotowy stosowania Dyrektywy 2019/1937?

Dyrektywa ma zastosowanie do “osób zgłaszających” pracujących w sektorze prywatnym lub publicznym, które uzyskały informacje o naruszeniach w kontekście zawodowym. Obejmuje to pracowników, osoby prowadzące działalność na własny rachunek, członków zarządu, udziałowców, wolontariuszy, osoby ubiegające się o pracę, osoby, których zatrudnienie zostało zakończone, a także osoby znajdujące się pod nadzorem lub kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy (art. 4).