Jakie mogą być stosowane kary za brak wdrożenia ochrony sygnalistów?

Państwa członkowskie muszą przewidzieć “skuteczne, proporcjonalne i odstraszające” sankcje, aby zapobiec utrudnianiu (lub próbom utrudniania) składania sprawozdań, podejmowaniu działań odwetowych wobec osób składających sprawozdania lub wszczynaniu dokuczliwych postępowań wobec osób składających sprawozdania, lub naruszaniu obowiązku zachowania poufności. Podobnie, państwa członkowskie powinny przewidzieć “skuteczne, proporcjonalne i odstraszające” sankcje, aby zapobiec składaniu fałszywych sprawozdań lub fałszywym informacjom publicznym.