Jakie osoby będą chronione nowymi przepisami Dyrektywy 2019/1937?

Duża liczba grup chronionych nowymi przepisami: chronione będą osoby o różnym statusie, mogące w kontekście zawodowym pozyskać informacje o naruszeniach prawa, np. pracownicy (w tym służba cywilna szczebla krajowego/lokalnego), wolontariusze i stażyści, członkowie nie wykonawczy, udziałowcy itp.