Kiedy może wystąpić „publiczne ujawnienie”?

Jeżeli dana osoba korzystała z kanałów wewnętrznych i zewnętrznych, ale w wymaganych ramach czasowych nie podjęto odpowiednich działań; lub jeżeli osoba dokonująca zgłoszenia miała powody, by sądzić, że zostanie poddana działaniom odwetowym z powodu zgłoszenia, lub jeżeli uważa, że szanse na skuteczne zaradzenie naruszeniu są niewielkie; lub jeżeli naruszenie może spowodować bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, osoba dokonująca zgłoszenia może być chroniona w przypadku publicznego ujawnienia (art. 15).