Zintegrowana ochrona sygnalistów - bezpieczeństwo cybernetyczne dzięki ochronie Acronis

Zintegrowana ochrona sygnalistów - bezpieczeństwo cybernetyczne dzięki ochronie Acronis

Każda instancja tj. aplikacja dla naszych klientów jest instalowana na odrębnym serwerze VPS w Polsce. Każdy serwer ma dedykowaną usługę Acronis Cyber Cloud firmy www.acronis.com. Poznaj firmę Acronis https://acronis.sport/ oraz na stronie https://acronis.sport/#!/partners

Cyber Protection danych osobowych w Acronis Cyber Cloud. Jest to wyjątkowa integracja funkcji tworzenia kopii zapasowych z ochroną antywirusową nowej generacji obejmującą cały stos oraz wszechstronnymi narzędziami do zarządzania punktami końcowymi. Ta synergia eliminuje złożoność i poprawia bezpieczeństwo, co przekłada się na lepszą ochronę danych. Przedstawiamy Państwu opis rozwiązań Acronis, mając na uwadze ochronę sygnalistów, ochronę danych osobowych i ochronę tożsamości.

Bezpieczeństwo cybernetyczne i tworzenie kopii zapasowych dzięki zintegrowanej ochronie cybernetycznej i technologii Acronis

Unikaj przestojów, utraty danych i naruszeń bezpieczeństwa

Acronis Cyber ​​Protect to jedyne rozwiązanie, które natywnie integruje cyberbezpieczeństwo, ochronę danych i zarządzanie w celu ochrony punktów końcowych, systemów i danych. Integracja i automatyzacja zapewniają niezrównaną ochronę – zwiększając produktywność przy jednoczesnym obniżeniu TCO. Dostępne w elastycznych opcjach wdrażania dostosowanych do Twoich potrzeb.

Cyberbezpieczeństwo nowej generacji - zaawansowany silnik wykrywania behawioralnego oparty na sztucznej inteligencji do zapobiegania atakom typu zero-day. Gdy producent oprogramowania wydaje nowy produkt z luką bezpieczeństwa, o której nie wie ani on, ani producenci oprogramowania antywirusowego, nazywa się to luką zero-day lub exploitem zero-day.

Element ciągłości działania poprzez tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie

Niezawodne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie - tworzenie kopii zapasowych pełnego obrazu i na poziomie plików, odzyskiwanie po awarii i gromadzenie metadanych na potrzeby cyberbezpieczeństwa.

Zintegrowane zarządzanie ochroną - filtrowanie adresów URL, oceny podatności, zarządzanie poprawkami i zdalne zarządzanie są zintegrowane i zautomatyzowane.

Acronis Cyber ​​Protect oferuje jednego agenta, jeden interfejs zarządzania i jedną licencję — eliminując złożoność i zagrożenia związane z niezintegrowanymi rozwiązaniami.

Dzięki Acronis Cyber ​​Protect, oparty na sztucznej inteligencji silnik wykrywania zagrożeń wykorzystuje dane kopii zapasowych, aby poprawić wskaźniki wykrywania i uniknąć fałszywych alarmów. Integracja zaawansowanego oprogramowania antywirusowego i tworzenia kopii zapasowych umożliwia automatyczne odzyskiwanie uszkodzonych danych. Kopie zapasowe są chronione przed atakami na agenta i pliki kopii zapasowych, zapewniając czystość danych. Automatyczne wykrywanie, zapobieganie i odzyskiwanie usprawniają Twoje działania – zmniejszając zarówno liczbę wezwań pomocy technicznej, jak i czas poświęcony na każdy incydent – ​​zwiększając wydajność Twojego zespołu.

Dokonując oceny bezpieczeństwa, ważne jest, aby ocenić każdy możliwy wektor ataku, który mógłby zostać wykorzystany w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych

Dzięki jednemu, zintegrowanemu rozwiązaniu można wyeliminować wszelkie luki w infrastrukturze IT i ochronie punktów końcowych, zmniejszyć liczbę incydentów i zminimalizować czas reakcji na incydenty.

  • Anty-malware i antywirus - proaktywnie chroń swoje dane, aplikacje i systemy przed zaawansowanymi cyberatakami. Dzięki Acronis Cyber ​​Protect zyskujesz ochronę w czasie rzeczywistym dzięki statycznym i behawioralnym technologiom opartym na sztucznej inteligencji.
  • Bezpieczne łatanie - wyeliminuj ryzyko złych poprawek uniemożliwiających korzystanie z systemu. Przed wdrożeniem najnowszych poprawek automatycznie wykonywana jest kopia zapasowa obrazu, co umożliwia łatwe przywrócenie i przywrócenie stanu roboczego w przypadku wystąpienia problemu z poprawką.
  • Kopia zapasowa - uprość przyszłe analizy, zbierając dowody cyfrowe — takie jak zrzuty pamięci i informacje o procesach — z kopii zapasowych na poziomie dysku. Dzięki trybowi śledczym Acronis Cyber ​​Protect możesz zarządzać wymaganiami dotyczącymi zgodności i szybciej przeprowadzać dochodzenia wewnętrzne.
  • Bezpieczne odzyskiwanie - unikaj ponownego infekcji złośliwym oprogramowaniem, automatycznie instalując poprawki na komputerze, a następnie skanując system i obrazy kopii zapasowych przy użyciu najnowszych definicji oprogramowania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem.
  • Ciągła ochrona danych - chroń nowe dane. Agent Acronis monitoruje każdą zmianę dokonaną w wymienionych aplikacjach i stale tworzy ich kopie zapasowe, aby ostatnie zmiany nie zostały utracone w przypadku konieczności ponownego zobrazowania komputera.
  • Globalne monitorowanie zagrożeń i inteligentne alerty. Korzystaj z globalnej sieci centrów operacyjnych Acronis Cyber ​​Protection Operation Center (CPOC), otrzymując w czasie rzeczywistym alerty o złośliwym oprogramowaniu, lukach w zabezpieczeniach, klęskach żywiołowych i innych globalnych zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na ochronę danych.
  • Raportowanie zgodności danych i mapa ochrony danych. Zapewnij raportowanie zgodności, uzyskując szczegółowe informacje o przechowywanych danych i korzystaj z automatycznej klasyfikacji danych, aby śledzić stan ochrony ważnych plików.
  • Globalne i lokalne listy dozwolonych z kopii zapasowych. Skanuje kopie zapasowe za pomocą zaawansowanych technologii chroniących przed złośliwym oprogramowaniem (AI, heurystyka behawioralna itp.) i wyświetlaj listę dozwolonych unikalnych aplikacji Twojej organizacji, aby uniknąć fałszywych alarmów w przyszłości.

100% wykrywalność - w teście certyfikacyjnym VB100 Acronis wykrył 100% złośliwego oprogramowania i uzyskał 0% wyników fałszywie dodatnich.

0% fałszywych alarmów - w teście AV-Comparatives Acronis był jednym z zaledwie czterech rozwiązań, które nie dały wyników fałszywie dodatnich.

100% wysoka wydajność - we wszystkich ośmiu kategoriach wydajności programu AV-TEST Acronis wykazał się oceną wydajności bardzo szybko lub szybko.