Przygotuj się na duże zmiany w prawie pracy.

Przygotuj się na duże zmiany w prawie pracy.

Kodeks Pracy na 2023 – szczegółowe omówienie projektów nowelizacji prawa pracy dotyczący dyrektywy work life balance, pracy zdalnej, kontroli pracowników (na alkohol i substancje podobne) oraz dyrektywy związanej ze zgłaszaniem nieprawidłowości 2019/1937. 2 dniowe szkolenie plus praktyczne warsztaty. Materiały szkoleniowe, procedury, listy kontrolne.

Termin: 8 grudnia 2022 r. Dostarczamy nagrane szkolenie i warsztaty.

Temat modułu szkolenia: Praca zdalna oraz regulacje dotycząca kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu.

Temat warsztatów: Praca zdalna oraz regulacje dotycząca kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. Wdrożenie procedury ochrony danych osobowych zgodnie z projektem kodeksu pracy.

Temat modułu szkolenia: Wdrożenie procedury ochrony sygnalistów.

Co zawiera cena? Nagrane filmy ze szkolenia i warsztatu, praktyczne procedury dla kadr, prezentacje i konspekty.

W cenie szkolenia przez okres 12 miesięcy otrzymasz uaktualnianie procedur dla kadr. Uaktualnienie polega na tym, że jeżeli zajdzie potrzeba nowych (innych) zapisów to prześlemy uaktualnione procedury dla kadr. Pamiętaj, że samodzielnie wdrażasz procedury.

Otrzymasz wsparcie naszych ekspertów przez okres 3 miesięcy. Otrzymasz wsparcie inspektora ochrony danych, aby lepiej przygotować się do obowiązków wynikających z przepisów nowelizacji Kodeksu Pracy na 2023 rok lub ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w związku z przechowywaniem dokumentów i ochroną danych osobowych. Otrzymasz wsparcie compliance officera, aby lepiej przygotować się do wdrożenia przepisów z nowelizacji Kodeksu Pracy.

Zapraszamy na cykl szkoleń z prawa pracy. Praktycznie przybliżamy i pomagamy, jak wdrożyć wewnętrzne procedury związane z nowelizacją kodeksu pracy

Dodatkowo otrzymają Państwo poniższe procedury (jeżeli Państwo potrzebują);

  • „Instytucje obowiązane, nowe obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, potocznie nazywanej AML”.
  • Prezentacja szkoleniowa, procedury i narzędzia.
  • Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej - procedura AML.
  • Procedura oceny ryzyka - zgodnie z ustawą AML i najlepszymi rekomendacjami branżowymi.
  • Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości.
  • Procedura dotyczący zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  • Dokumenty i narzędzia potrzebne do indywidualnego wdrożenia AML

Prześlij zgłoszenie na szkolenie. W celu wystawienia faktury prosimy o przesłanie danych firmy (nazwa rejestrowa, pełny adres i NIP).

Prelegent: Marek Rębisz, MBA, Chief compliance officer

Prelegent: prawnik Marek Rębisz, MBA, Chief compliance officer (CCO). Długoletni praktyk, audytor, który pełni funkcje w wielu firmach jako IOD oraz Compliance officer. Aktualnie przygotowujący przewód doktorski z prawa w zakresie wdrożenia ochrony sygnalistów oraz Compliance w podmiotach gospodarczych. Absolwent Master of Business Administration dla Kadr HR na Akademii Koźmińskiego, absolwent studiów podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

"Fundacja Wsparcie Rolnika POLSKA ZIEMIA serdecznie dziękuje Prezesowi P. Markowi Rębiszowi, człowiekowi z charyzmą za profesjonalne przeprowadzenie szkolenia dnia 04.07.2018 r. z zakresu ochrony danych osobowych i zapewnienie na nim serdecznej atmosfery. Szczególnie rekomendujemy RODO Security Polska jako godnego zaufania, rzetelnego i solidnego partnera do współpracy z gwarancją wysokiej jakości usług".

Z poważaniem

Elżbieta Górnik

Wiceprezes Zarządu

Polecamy nasz interdyscyplinarny zespół do indywidualnego wdrożenia Compliance.

Zespół Whistleblower Security Europe tworzą: inspektorzy ochrony danych osobowych, compliance officer, prawnicy, adwokaci, radcy prawni, informatycy z zakresu bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, doświadczeni praktycy i szkoleniowcy w zakresie wdrażania Compliance i ochrony danych osobowych.

© Wszystkie prawa zastrzeżone