Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez MQX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cicha 7/70A, 35-326 Rzeszów, jako administratora danych osobowych, do celów związanych z procedurą obsługi klienta oraz kontaktu z klientem drogą elektroniczną i telefoniczną. Podanie moich danych jest dobrowolne, jednak podanie danych jest niezbędne w celach opisanych w niniejszej klauzuli.

Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od MQX Polska Sp. z o.o. informacji dotyczących oferty przesłanej drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest MQX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (biuro w Warszawie). Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej nw. klauzuli informacyjnej RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MQX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cicha 7/70A, 35-326, Rzeszów, KRS: 0000314062. Adres w Warszawie: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
  1. listownie na adres: MQX Polska Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa;
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą na: https://www.rodosecurity.pl/kontakt;
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej info[at]rodosecurity.pl;
  4. telefonicznie: (22) 270 12 93.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
  2. i/lub realizacji umowy w zakresie doradztwa prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
  3. i/lub realizacji zgłoszenia uczestnika w szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
  4. i/lub nawiązania współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zapytania ofertowego i/lub realizacji umowy.

PRZYSŁUGUJĄCE UPRAWNIENIA

 1. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

 1. Podanie wymienionych w formularzu rejestracyjnym/kontaktowym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe i/lub realizacji umowy doradztwa prawnego i/lub realizacji szkolenia.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Państwa dane nie będą przekazywane do innych odbiorców.
 3. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.