MQX Polska Sp. z o.o. - Whistleblower solutions

MQX Polska Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo informatyczne i konsultingowe w zakresie kompleksowej ochrony danych osobowych, ochrony sygnalistów i Compliance. Założycielem i Prezesem Zarządu jest Marek Rębisz. Spółka została założona również do świadczenia usług doradztwa prawnego.

W najbliższym okresie celem rozwoju spółki będzie przygotowanie do wejścia na rynek NewConnect w Warszawie. Pozyskany kapitał i wzmocnienie wizerunku, dzięki notowaniom na  rynku NewConnect, bardzo pozytywnie wpłyną na rozwój spółki. Spółka opracowuje plan wejścia na NewConnect, aby zwiększyć szanse na współpracę z podmiotami zagranicznymi i inwestorami. Celem rozwoju spółki będzie wdrażanie oprogramowania do ochrony sygnalistów na wewnętrznym rynku europejskim. Dlatego utworzyliśmy markę Whistleblower Security Europe. Już dzisiaj pozyskujemy partnerów i dystrybutorów oprogramowania w krajach Unii Europejskiej.

Wdrażając oprogramowanie dla ochrony sygnalistów, spółka rozwija również oprogramowanie dla zarządzania procesami Compliance. Dzięki temu w najbliższym okresie spółka będzie jeszcze bardziej integrować technologie informatyczne, prawo i Compliance. Ochrona sygnalistów to szczególnie ważny moment rozwoju spółki. W latach 2018-2021, spółka zdobyła bogate doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych, realizując kompleksowe wdrożenia RODO. Ochrona sygnalistów i wdrażanie oprogramowania w tym zakresie jest kolejnym etapem rozwoju spółki.

The digital whistleblowing solution for companies

Łączymy technologie informatyczne, prawo i Compliance. Nasze unikalne rozwiązania IT umożliwiają również anonimową i cyfrową komunikację pomiędzy Twoją firmą a wewnętrznymi i zewnętrznymi sygnalistami. Zaproponujemy dla Twojej organizacji optymalne rozwiązania informatyczne w zakresie ochrony sygnalistów.

Nasze marki to:

RODO Security Polska

Compliance Security Polska

Whistleblower Security Europe

Misja i wizja spółki MQX Polska Sp. z o.o.

Misja:  WDRAŻANIE RODO, OCHRONY SYGNALISTÓW i COMPLIANCE

Wizja: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW, ABY CIESZYŁY SIĘ ZAUFANIEM KLIENTÓW, PARTNERÓW BIZNESOWYCH ORAZ INTERESARIUSZY

Wspieramy proces identyfikacji istniejących nieprawidłowości i braków w zakresie zarządzania zgodnością w związku z nowymi wymogami Dyrektywy 2019/1937 i innych regulacji branżowych lub sektorowych. Zakres prac obejmuje w szczególności; audyt compliance, analizę ryzyka ochrony sygnalistów, mapowanie ochrony sygnalistów, weryfikację dokumentacji, procedur oraz dobór systemów IT w celu utworzenia wewnętrznych kanałów.

W wyniku naszych prac powstają zalecenia i raporty zgodności, tworzymy pełną dokumentację ochrony sygnalistów i przygotowanie Państwa firmy zgodnie z wymogami Dyrektywy 2019/1937 oraz zgodnie z projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Określamy niezbędne działania dostosowawcze dla firmy.

Wdrożenie ochrony sygnalistów jest kompleksowe.

Wdrażamy kompleksową ochronę sygnalistów, aby Państwa organizacja mogła wzmocnić własny model biznesu poprzez;
• funkcje prewencyjne i ochronne,
• funkcje naprawcze i dowodowe,
• funkcje komunikacyjne (wewnętrzne kanały komunikacji i zewnętrzne kanały komunikacji),
• funkcje inwestycyjne i strategiczne,
• funkcje marketingowe i promujące,
• funkcje z interesariuszami wewnętrznymi: pracownicy i wszystkie osoby wymienione w projekcie ustawy o sygnalistach,
• funkcje z interesariuszami zewnętrznymi: klienci, dostawcy i inni,
• funkcje społecznej odpowiedzialności biznesu CSR,
• funkcje efektywności świadczonych usług,
• funkcje gwarancji jakości, bezpieczeństwa produktów i świadczonych usług,
• funkcje dla rozwoju nowych modeli biznesu,
• funkcje przewagi konkurencyjnej na rynku docelowym.

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne

Whistleblower Security Europe to zespół 30 ekspertów

Powołaliśmy wewnętrzną jednostkę - Whistleblower Security Europe. Zapewniamy stałą pomoc naszych radców prawnych, adwokatów i prawników specjalizujących się w dziedzinach prawa unijnego i krajowego podlegających ochronie sygnalistów.

Zespół Whistleblower Security Europe tworzą: Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych, Compliance Officer, prawnicy, adwokaci, radcy prawni, informatycy z zakresu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa, doświadczeni praktycy i szkoleniowcy w zakresie wdrażania Compliance.

Liderem zespołu jest Marek Rębisz, prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, absolwent studiów MBA, Master of Business Administration Akademia Koźmińskiego w 2007 r., absolwent studiów podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2018 roku. Autor publikacji z zakresu prawa gospodarczego i ochrony danych osobowych. Obecnie przygotowuje doktorat z prawa w zakresie Compliance i ochrony sygnalistów.

Wybrane projekty z IT. W ramach działalności eksperckiej Marek Rębisz zdobył doświadczenie, realizując i koordynując usługi doradcze z zakresu IT i baz danych dla globalnych firm IT. Realizował projekty dla spółki Google w Irlandii, dla Samsunga, dla Sharp Electronics Europe GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Szkolenia z zakresu ochrony sygnalistów, RODO, AML/CFT

Prowadzimy szkolenia z ochrony sygnalistów, z RODO oraz AML/CFT. Uwzględniamy modele biznesu naszych klientów na szkoleniach otwartych i szkoleniach zamkniętych. Zapraszamy na cykl szkoleń z AML, Compliance i ochrony sygnalistów. Praktycznie przybliżamy i pomagamy, jak wdrożyć wewnętrzne procedury podmiotów obowiązanych.

"Fundacja Wsparcie Rolnika POLSKA ZIEMIA serdecznie dziękuje Prezesowi P. Markowi Rębiszowi, człowiekowi z charyzmą za profesjonalne przeprowadzenie szkolenia dnia 04.07.2018 r. z zakresu ochrony danych osobowych i zapewnienie na nim serdecznej atmosfery. Szczególnie rekomendujemy RODO Security Polska jako godnego zaufania, rzetelnego i solidnego partnera do współpracy z gwarancją wysokiej jakości usług".

Z poważaniem

Elżbieta Górnik

Wiceprezes Zarządu