Zmiany w przepisach w działalności firm-Nowy Ład

Jak przygotować firmę, zarząd, finanse i kadry na radykalne zmiany i nowe obowiązki Nowego Ładu?

Praktyczne szkolenie + Certyfikat + 12-miesięczny dostęp do platformy szkoleniowej. Termin: po uchwaleniu ustawy. Cena dla jednej osoby 499 zł + VAT 23%

Nowy Ład - Program szkolenia.

I. W zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT);

 1. Wysokość klina podatkowego i jego progresywność.
 2. Jak przygotować się na zmianę składki ZUS?
 3. Zmiana systemu podatkowego w Polsce.
 4. Zasady publikowania wzorów formularzy podatkowych PIT.
 5. Zakres preferencji podatkowych.
 6. Zakres zwolnień przedmiotowych.
 7. Zachęta podatkowa wspierająca działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę.
 8. Zasady prowadzenia ksiąg i ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązek ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do organów podatkowych.
 9. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty związane z produkcją próbną, zwiększających przychody ze sprzedaży produktów, dokonujących zakupu robotów przemysłowych czy ponoszących koszty związane z nabyciem udziałów (akcji).
 10. Modernizacja przepisów dotyczących poboru podatku u źródła (WHT).
 11. Uproszczenie i porządkowanie w zakresie przepisów o cenach transferowych.
 12. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców inwestujących w robotyzację.
 13. Modernizacja przepisów w zakresie ulgi B+R; symultaniczne korzystanie z ulgi B+R i preferencji IP Box; ulga na innowacyjnych pracowników.
 14. Przeciwdziałanie tzw. „szarej strefie” - ograniczenie nielegalnego zatrudniania pracowników, tj. zatrudnianie „na czarno” oraz nieujawnianie części wynagrodzenia.
 15. Popularyzacja obrotu bezgotówkowego w Polsce.
 16. Uszczelnienie systemu podatku dochodowego poprzez poszerzenie katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których odpłatne zbycie po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowane w podatku dochodowym do przychodów z działalności zmiany w zakresie amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.
 17. Zmiana właściwości urzędu skarbowego, do którego jest składane zeznanie podatkowe, po zmianie miejsca zamieszkania przez podatnika.

II. Nowy Ład w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT);

 1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania - ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych.
 2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty związane z produkcję próbną (tzw. ulga na prototypy), zwiększających przychody ze sprzedaży produktów (tzw. ulga prowzrostowa).
 3. Modernizacja przepisów w zakresie ulgi B+R; symultaniczne korzystanie z ulgi B+R i preferencji IP Box; ulga na innowacyjnych pracowników.
 4. Zakres zwolnień przedmiotowych.
 5. Zachęta podatkowa wspierająca działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę.
 6. Zachęty podatkowe wspierające ochronę dziedzictwa narodowego.
 7. Złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych.
 8. Preferencja podatkowa związana z kosztami dotyczącymi Pierwszej Oferty Publicznej.
 9. Uproszczenie i porządkowanie w zakresie przepisów o cenach transferowych.
 10. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców inwestujących w robotyzację.
 11. Modernizacja przepisów dotyczących poboru podatku u źródła (WHT).
 12. Zwiększenie atrakcyjności Polski jako lokalizacji dla spółek holdingowych.
 13. Przeciwdziałanie tzw. „szarej strefie” - ograniczenie nielegalnego zatrudniania pracowników, tj. zatrudnianie „na czarno” oraz nieujawnianie części wynagrodzenia.
 14. Uszczelnienie systemu podatku dochodowego poprzez:
  • zmiany w zakresie przepisów dotyczących Zagranicznej Jednostki Kontrolowanej (ZJK)
  • wprowadzenie do opodatkowania nowej koncepcji tzw. przerzucania dochodów
  • wprowadzenie przepisów ograniczających generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy"
  • zmiany w zakresie regulacji dotyczących reorganizacji podmiotów, w tym o charakterze transgranicznym, w tym ich doprecyzowanie
 15. Doprecyzowanie przepisów w zakresie PSI, w szczególności poprzez zniesienie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących warunków zwolnienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie decyzji o wsparciu.
 16. Zmiana w zakresie małej klauzuli zawartej (art. 21 ust. 5cc ustawy PIT i art. 17 ust. 6c ustawy CIT) poprzez dodanie do katalogu czynności prawnych, których jedynym celem jest uniknięcie opodatkowania, czynności innych niż zawarcie umowy, której efektem jest podejmowanie przez podatników działalności o charakterze optymalizacyjnym, z zastosowaniem w sztuczny sposób czynności faktycznych, jakie zostały podjęte przez podatnika wyłącznie w celu uzyskania zwolnienia podatkowego.
 17. Wprowadzenie przepisów zachęcających podatników CIT do nabywania udziałów lub akcji innych spółek (ulga konsolidacyjna).
 18. Wprowadzenie przejściowego podatku dochodowego od niektórych dochodów osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

III. Nowy Ład w zakresie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

 1. Zakres zwolnień przedmiotowych (m. in. realizacja umów międzynarodowych tu: z USA).
 2. Obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla podatników osiągających niektóre przychody, np. ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej oraz w obszarze IT.
 3. Ujednolicenie zasad opodatkowania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, zawieranych poza działalnością gospodarczą.
 4. Zasady prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązek ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do organów podatkowych.
 5. Zmiana w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej.

IV. Nowy Ład w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT);

a) w zakresie grup VAT

b) w zakresie opcji opodatkowania usług finansowych

c) popularyzacja obrotu bezgotówkowego w Polsce:

d) w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS)

V. Nowy Ład w zakresie ustawy – Ordynacja podatkowa;

a) w zakresie porozumienia inwestycyjnego

b) zmiany w zakresie przepisów dotyczących unikania opodatkowania

VI. Nowy Ład w zakresie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: ustawa o KAS);

1. Wprowadzenie instytucji tymczasowego zajęcia ruchomości

2. Wprowadzenie konstrukcji nabycia sprawdzającego

3. Wprowadzenie możliwości informowania podatników przez Szefa KAS o ryzyku uczestniczenia w karuzelach podatkowych

VII. W zakresie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

Co zawiera cena? Cena zawiera materiały szkoleniowe, teoretyczne i praktyczne, prezentacje w PDF + nagranie online, + Certyfikat w PDF + 12-miesięczny abonament na platformie szkoleniowej realizowanej na Microsoft Teams.

Jak realizujemy szkolenie?

• po szkoleniu dostarczymy również pełne 7 godzin nagrania tj. 5 godzin w dniu szkolenia + 2 godziny dodatkowego nagrania,
• przeprowadzimy szkolenie w czasie rzeczywistym online,
• możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu,
• bezpośredni kontakt z wykładowcą, wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat),
• interakcja z ekspertem w czasie rzeczywistym + prezentacja slajdów + interaktywne przedstawienie, podkreślanie najważniejszych treści w zmianach przepisów, w sposób wizualny, kolorowy i łatwy w odbiorze,
• zadawanie pytań w czasie rzeczywistym w blokach szkoleniowych.

Termin szkolenia ustalimy po uchwaleniu ustawy. Serdecznie zapraszamy!

Jeżeli termin Państwu nie odpowiada, otrzymają Państwo nagranie ze szkolenia.

Prześlij zgłoszenie na szkolenie. W celu wystawienia faktury prosimy o przesłanie danych firmy (nazwa rejestrowa, pełny adres i NIP).

[contact-form-7 id="161" title="Kontakt PL"]
Prelegent: Marek Rębisz, MBA, Chief compliance officer

Pierwszy prelegent: Doradca Podatkowy. Drugi prelegent: Radca Prawny.

Główny prelegent, koordynator szkolenia: prawnik Marek Rębisz, MBA, Chief compliance officer (CCO). Długoletni praktyk, audytor, który pełni funkcje w wielu firmach jako Compliance officer. Aktualnie przygotowujący przewód doktorski z prawa w zakresie wdrożenia ochrony sygnalistów i systemu AML oraz Compliance w podmiotach gospodarczych. Absolwent Master of Business Administration dla Kadr HR na Akademii Koźmińskiego, absolwent studiów podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

"Fundacja Wsparcie Rolnika POLSKA ZIEMIA serdecznie dziękuje Prezesowi P. Markowi Rębiszowi, człowiekowi z charyzmą za profesjonalne przeprowadzenie szkolenia dnia 04.07.2018 r. z zakresu ochrony danych osobowych i zapewnienie na nim serdecznej atmosfery. Szczególnie rekomendujemy RODO Security Polska jako godnego zaufania, rzetelnego i solidnego partnera do współpracy z gwarancją wysokiej jakości usług".

Z poważaniem

Elżbieta Górnik

Wiceprezes Zarządu

Polecamy nasz interdyscyplinarny zespół do indywidualnego wdrożenia AML.

Zespół Whistleblower Security Europe tworzą: Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych, Compliance officer, prawnicy, adwokaci, radcy prawni, informatycy z zakresu bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, doświadczeni praktycy i szkoleniowcy w zakresie wdrażania Compliance i ochrony danych osobowych.

Skutecznie wdrożymy dla Twojej organizacji AML i system ochrony sygnalistów.

© Wszystkie prawa zastrzeżone