Sygnalista & whistleblowing

Kompleksowe wdrożenie bezpiecznego Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości.

Wdrażamy bezpieczny System Zgłaszania Nieprawidłowości i kompleksowe zarządzanie programem ochrony sygnalistów. Nasz system obsługuje 25 języków z Europy i reszty świata.

Wdrażamy ochronę sygnalistów badając podatność na ryzyko dla organizacji;

 • Kontekst organizacji (zrozumienie organizacji)
 • Audyt w podmiocie (prywatnym lub publicznym)
 • Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka braku zgodności
 • Zewnętrzne procesy
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Ustanowienie kontroli i opracowanie procedur wewnętrznych
 • Opracowanie wewnętrznych polityk, kodeksów postępowania i innych wewnętrznych regulacji
 • Wdrożenie ochrony sygnalistów
 • Szkolenia, zwiększenie świadomości pracowników i zarządu
 • Ocena wyników
 • Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena
 • Wykrywanie niezgodności i działania naprawcze
 • Okresowe szkolenia 
 • Ewaluacja wprowadzonych procedur 
 • Stały monitoring zmian w przepisach i działania adaptacyjne do nowych regulacji
Wdrożenie ochrony sygnalistów
Wdrożenie ochrony sygnalistów

Wybierz nasz System Zgłaszania Nieprawidłowości. Bezpieczny kanał sygnalistów.

Wewnętrzne kanały sprawozdawcze;

Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie muszą zapewnić, aby osoby prawne zatrudniające co najmniej 50 pracowników stworzyły wewnętrzne kanały i procedury zgłaszania naruszeń. Dla firm zatrudniających do 249 pracowników możliwe jest współdzielenie kanału sprawozdawczego z innymi firmami. Kanał sprawozdawczy i procedura muszą być ustanowione w celu zapewnienia poufności osoby składającej sprawozdanie. Wymagane jest potwierdzenie sprawozdania w ciągu siedmiu dni oraz przekazanie osobie składającej sprawozdanie informacji zwrotnej w ciągu trzech miesięcy (art. 7-9).

Zewnętrzne kanały sprawozdawcze;

Państwa członkowskie powinny zachęcać do korzystania ze sprawozdawczości wewnętrznej przed wyjściem na zewnątrz. Państwa członkowskie muszą jednak również utworzyć zewnętrzne kanały sprawozdawcze z odpowiednimi właściwymi organami, które podlegają tym samym wymogom w zakresie poufności, otrzymywania i przekazywania informacji zwrotnych, co kanały wewnętrzne (z tym wyjątkiem, że informacje zwrotne mogą, w należycie uzasadnionych przypadkach, zostać przekazane w ciągu sześciu miesięcy). Te zewnętrzne kanały sprawozdawcze muszą przekazywać informacje do odpowiednich instytucji UE (art. 10-14).  

Nasz interdyscyplinarny zespół Whisteblower Security Europe

Zespół Whistleblower Security Europe tworzą: Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych, Compliance officer, prawnicy, adwokaci, radcy prawni, informatycy z zakresu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa, doświadczeni praktycy i szkoleniowcy w zakresie wdrażania Compliance i ochrony sygnalistów.

Skutecznie wdrożymy dla Twojej organizacji system ochrony sygnalistów.

TWOJE DANE SĄ U NAS BEZPIECZNE

© Wszystkie prawa zastrzeżone